O nas


Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało 18 lutego 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia w 1993 roku została Pani Maria Michalak, która reprezentowała TSRM w latach 1993- 1996. W latach 1996 – 2003 funkcję tę pełnił Pan Andrzej Lesiński, którego w 2003 roku zastąpiła Pani Barbara Kowalska.

Pani Barbara Kowalska godnie reprezentowała nasze Stowarzyszenie aż do 2020 roku. Od tego momentu Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Ewelina Czerepińska. TSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych głównie z powiatu toruńskiego, ale także brodnickiego, włocławskiego i inowrocławskiego. Stowarzyszenie jest członkiem, jak również jednym z założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a jego przedstawiciele aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w opiniowaniu ustaw i rozporządzeń związanych z gospodarką nieruchomościami. Ponadto przedstawiciele TSRM pełnią funkcje członków Rady Krajowej PFRSM oraz członków Komisji
przy PFSRM.

W 2000 roku Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Członkami TSRM są rzeczoznawcy majątkowi o wysokich kwalifikacjach. Są to osoby godne zaufania, bezstronne, dbające
o interesy klientów, wyróżniające się nienaganną kulturą osobistą. Rzeczoznawcy majątkowi, będący członkami naszego Stowarzyszenia w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje, licznie uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych na terenie kraju oraz przez TSRM.

Siedziba Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Toruniu przy ulicy Gagarina 224/10. Toruń to drugie pod względem wielkości miasto województwa kujawsko – pomorskiego. Województwo kujawsko - pomorskie utworzono 1 stycznia 1999 r., łącząc ze sobą trzy sąsiadujące województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie. W jego skład wchodzi 19 powiatów ziemskich i 4 miasta na prawach powiatu. Największe miasta to: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz Inowrocław. Wśród pozostałych wyróżnić można 16 o średniej wielkości. Siedzibą samorządowych władz wojewódzkich jest Toruń, zaś Urząd Wojewódzki mieści się w Bydgoszczy.

Utworzenie zawodu rzeczoznawcy majątkowego było odpowiedzią na potrzeby rynkowe, które wyklarowały się po 1990 roku. Rozpoczęta w 1990 roku reforma ustrojowa przyczyniła się do bardzo dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej oraz wzrostu znaczenia własności prywatnej. Coraz większe zainteresowanie nieruchomością jako towarem spowodowało wzrost popytu na działki budowlane i przyczyniło się do wyłączenia z produkcji rolnej obszarów położonych w pobliżu miast. Jest to proces nieunikniony wynikający z potrzeb społeczeństwa, dla którego oprócz funkcji żywicielskiej gruntu, ważne są także funkcje: mieszkaniowa, usługowa, transportowa i przemysłowa.

Przed reformą ustrojową rynek nieruchomości właściwie nie istniał. Pojęcie „wartości rynkowej nieruchomości” było określeniem abstrakcyjnym. Wprowadzenie po 1990 roku w Polsce gospodarki rynkowej spowodowało konieczność określania nowej wartości nieruchomości jaką jest wartość rynkowa. Doprowadziło to również do powstania nowego zawodu – rzeczoznawcy majątkowego. Zawód rzeczoznawcy majątkowego został ostatecznie usankcjonowany i szczegółowo opisany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1998 roku.

Rzeczoznawca majątkowy to zawód cieszący się zaufaniem publicznym i dużym poważaniem. Rzeczoznawcy majątkowi określają wartość praw do nieruchomości (gruntowych niezabudowanych, gruntowych zabudowanych, lokalowych) oraz ograniczonych praw rzeczowych. Ponadto sporządzają analizy rynku nieruchomości i pełnią rolę doradczą w inwestowaniu oraz gospodarowaniu nieruchomościami. W niektórych przypadkach mogą również określać wartość maszyn i urządzeń, sporządzać opinie o wartości nieruchomości itp. Szczegółowe zapisy dotyczące wyceny nieruchomości dla różnych celów określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

 

SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI

PREZES

V-CE PREZES

Jarzębowski Piotr

SEKRETARZ

Petrykowski Łukasz

SKARBNIK

Katarzyńska Anita

CZŁONEK ZARZĄDU

Rzymyszkiewicz Robert

KOMISJA OPINIUJĄCA

KOMISJA REWIZYJNA

PEŁNOMOCNIK D/S PRAKTYK ZAWODOWYCH

"TSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych głównie z powiatu toruńskiego, ale także brodnickiego, włocławskiego i inowrocławskiego."

"Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia w 1993 roku została Pani Maria Michalak, która reprezentowała TSRM w latach 1993- 1996."

"Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało 18 lutego 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu."

"W 2000 roku Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych."

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Gagarina 224/10; 87-100 Toruń

tel. Biuro: 609 617 396

tel. Prezes Zarządu: 502 342 742

torun.rzeczoznawcy@gmail.com

  Help