Kontakt

 Prezes Zarządu: 

Czerepińska Ewelina tel. 502 342 742

 

Biuro Stowarzyszenia:

czynne w czwartek w godzinach 16:00-18:00

  

torun.rzeczoznawcy@gmail.com

 

adres siedziby

ul. Gagarina 224/10

87-100 Toruń

 

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A. O/Toruń 75 1240 1936 1111 0000 1322 5126 

ZARZĄD

PREZES

ZASTĘPCA PREZESA

Jarzębowski Piotr

 

"TSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych głównie z powiatu toruńskiego, ale także brodnickiego, włocławskiego i inowrocławskiego."

"Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia w 1993 roku została Pani Maria Michalak, która reprezentowała TSRM w latach 1993- 1996."

"Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało 18 lutego 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu."

"W 2000 roku Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych."

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Gagarina 224/10; 87-100 Toruń

tel. Biuro: 609 617 396

tel. Prezes Zarządu: 502 342 742

torun.rzeczoznawcy@gmail.com

  Help